Informace pro návštěvníky

Po prvním stoupání v délce zhruba 100 m se ocitnete před hlavní zámeckou bránou. Ta je však zavřena a slouží provozu a správě zámku, ale také dlouhodobě probíhajícím stavebním opravám. Zastavení před hlavní branou vám poskytne možnost si trochu vydechnout a zároveň si prohlédnout kamenný klenák ve vrcholu záklenku brány, kde vedle letopočtů renesanční a barokní přestavby (1549, 1696) je zobrazen erb rodu Hochhauserů (majitelů Jezeří před rokem 1621) a nápis „Člověče, pomni, kde je pán a jeho rod“.

Podle instrukcí cedule „Vstup horní brankou“ se vydáte po asfaltové komunikaci dále do kopce a asi po 50 metrech odbočíte vpravo na lesní cestu, která vás dovede ke vstupu do areálu zámku a vstoupíte do horní zámecké zahrady.

Ze zahrady, jejíž podstatná část se nachází na násypech podporovaných mohutnými klenbami, se kdysi vcházelo do severního zámeckého traktu, v němž se nacházejí knížecí apartmány. Severní fasáda zahradního křídla je zdobena předsazenou kovanou mříží nesenou profilovanými pískovcovými sloupky, které nesou klasicistní busty imperátorů. Nenechte se zmást touto zčásti opravenou partií, protože vstup do zámku je až o úroveň níže na spodním – vnitřním nádvoří, na které se dostanete, když zahradou projdete dle značení, minete mohutnou opěrnou zeď s psinci a vlevo přitom uvidíte objekt kočárovny. Tak dojdete k budově „Panského domu“, v němž je pokladna, prodejna suvenýrů, toalety a rychlé občerstvení.

Parkování

Nehlídané parkoviště 250 metrů od zámku.

Přístupnost

Snažíme se maximálně vyhovět a vyjít vstříc i handicapovaným. Po předchozí domluvě je možné zajistit vstup do zámku z hlavního nádvoří, a tím umožnit absolvování alespoň části prohlídkového okruhu v úrovni přízemí zámku.

Zvířata

Vstup se zvířetem do zámku je povolen pouze na trase III. Okruh bez průvodce

Cyklisté

Stojany na kola jsou umístěny v prostoru vnitřního nádvoří.

Pro děti

Po předchozí dohodě je možné zanechat kočárek v pokladně.

Občerstvení

V provozu na vnitřním nádvoří je rychlé občerstvení s prodejem z okna.

Provozní doba:
duben — pouze o víkendech — od 10:00 do 16:00 hod.
květen a červen — pouze o víkendech — od 10:00 do 17:00 hod.
červenec a srpen — denně mimo pondělí — od 10:00 do 17:00 hod.
září — pouze o víkendech — od 10:00 do 17:00 hod.
říjen — pouze o víkendech — od 10:00 do 15:00 hod.